çek cumhuriyeti öğrenci eğitim vizesi

Çek Cumhuriyeti Öğrenci Eğitim Vizesi

Türkiye’de bir eğitim kurumunda okuyan ya da mezun olan kişilerin eğitimlerine devam etmek için Çek Cumhuriyetine gitmek istediklerinde yapmaları gereken bir takım işlemler bulunuyor. Bu işlemlerin başında Çek Cumhuriyeti öğrenci vizesi işlemleri geliyor. Öğrenci vizesi müracaat çeşitlerinden birisi olup, tüm müracaatlar için gerekli olan işlemleri kapsadığı gibi aynı zamanda kendisine özel işlemleri söz konusudur.

Belli bir eğitim ve öğretim dalında eğitimlerine devam etmek isteyen ya da bir üst kademede eğitim almak isteyenler eğitim vizesi işlemleri için Çek Cumhuriyeti konsolosluğuna müracaat yapmaları gerekiyor. Müracaat işlemleri yapmadan önce dikkat edilmesi gereken konu, Çek Cumhuriyeti Konsolosluğunun çalışma yoğunluğudur. Eğer ki Çek Cumhuriyetine eğitim için belli bir tarihte gidilmesi gerekiyorsa o tarihten en az 3 ay önce gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor.

Yakın bir tarihte yapılan müracaatların yetişmeme durumu söz konusu olabileceğinden bu durum mağduriyetlere sebebiyet verebiliyor. Bu nedenle Çek Cumhuriyeti konsolosluğunun en yakın randevu tarihleri hakkında bizzat konsolosluktan ya da konsolosluğun internet adreslerinden bilgi alınabiliyor.

Çek Cumhuriyeti Öğrenci Eğitim Vize İşlemleri

Çek Cumhuriyeti öğrenci eğitim vizesi için randevu tarihi belirlendikten sonra bu tarih gelene kadar başvuru yapacak olan kişilerin konsolosluğun isteyeceği evrakları hazırlaması kendilerine zaman kazandırması açısından oldukça büyük önem taşıyor.

Çünkü evrakların belli bir usule göre hazırlanması istendiğinden dikkat edilmesi ve yanlış bilgilere mahal verilmemesi gerekiyor. Bu tür müracaatlardaki en önemli nokta evrakların istenilen usulde ve eksiksiz bir şekilde doldurulması ve teslim edilmesidir. Evrakların eksik ya da hatalı bilgiler ile doldurulması durumunda konsolosluk yapılan müracaatı redderek başvuru sahibinin onca emeğinin boşa çıkmasını sağlıyor. Vize işlemleri yetkili makamlarca titizlikle incelendiğinden müracaat edecek olan kişilerin tüm evraklar için azami dikkat etmesi gerekiyor.

Randevu tarihinden sonra istenilen evrakların teslimatı için belli bir süre veriliyor. Bu süre zarfı içerisinde istenen evraklar bir dosya haline getirilerek konsolosluğa sunulmalıdır. Bu sürenin geçirilmesi durumunda konsolosluk başvuru işlemlerini işleme almıyor. Bu konuda dikkat edilmesi gereken konu kişilerin başvuru sürecinde titiz ve dikkatli olmalarıdır.

Çek Cumhuriyeti Öğrenci Eğitim Vizesi Nasıl Alınır?

Çek Cumhuriyeti öğrenci vizesi alınmak için bir takım özel prosedürler söz konusu. Bu prosedürlerin başında belli bir branşta okuyan ya da mezun olan kişilerin okuduklarına ya da mezun olduklarına dair belgeleri temin etmeleridir. Aynı zamanda branşlarına uygun bölümlerin Çek Cumhuriyetinde hangi eğitim kurumlarında var olduğunu ve eğitim almak istedikleri eğitim kurumlarının isimlerini belge ile belirtmeleri gerekiyor.

Mezun olan kişilerden diploma asılları, halen okuyan kişilerden ise okuduklarına dair belgelerin hazırlanması ve ibraz edilmesi isteniyor. Bu evrakların eksik olması ya da usulüne göre düzenlenmemiş olması durumunda yapılan başvurular geçersiz sayılıyor. Genel anlamda klasik evraklar ile birlikte eğitime has evrakların birleştirilerek konsolosluğa sunulması gerekiyor.

Çek Cumhuriyeti Öğrenci Eğitim Vizesi Gerekli Evraklar

Çek cumhuriyeti öğrenci eğitim vizesi için gerekli olan evraklar genel ve özel evraklar olarak ikiye ayrılıyor. Genel evrakların başında başvuru belgesi geliyor. Başvuru belgesi vize almak için gerekli olan en önemli evrakların başında geliyor. Bu belge içerisinde müracaat eden kişinin tüm kişisel bilgileri yer aldığından konsolosluk tarafından kişi ile ilgili bilgilere bu evrak üzerinden ulaşılıyor. Bu nedenle bu belge içerisinde istenen bilgilerin diğer belgelerdeki bilgiler ile paralellik arz etmesi gerekiyor.

Birbirini tutmayan ve desteklemeyen bilgiler nedeni ile başvurular iptal olabiliyor. Başvuru belgesi yumuşak uçlu tükenmez kalem ile büyük harfler ile doldurulması gerekiyor. Belgenin en altında yer alan iki imza alanına atılacak imza ile pasaport üzerindeki imzanın birebir aynı olması gerekiyor. Başvuru evrakının yanı sıra pasaport ile ilgili de bir takım önemli işlemler yapılması gerekiyor. Öncelikle pasaportun 10 yıldan eski olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra pasaport içerisinde en az iki boş sayfa olmalı. Bu boş sayfalara eğitim vizesi ile ilgili kaşeler basılıyor.

Pasaportun süresi yurda döndükten sonra en az 3 ay daha geçerli olması gerekiyor. Pasaport üzerinde bulunan resim ve bilgilerin silik ve tahrip olmamış olmasına dikkat edilmelidir. Öğrencilerin ya da mezun olan kişilerin Çek Cumhuriyetinde eğitim amaçlı bulunacakları süre içerisinde herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmaları durumunda sağık giderlerinin karşılanması için seyahat sağlık sigortası da yaptırmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra hukuksal anlamda özgürlüğü bağlayıcı bir suç işlenip işlenmediğinin tespit edilmesi için adli sicil kaydı da resmi makamlardan temin edilerek konsolosluğa verilmek üzere hazırlanmalıdır.

Vize için gerekli olan evraklardan bir tanesi de biometrik fotoğraflardır. Biometrik fotoğraflar belirlenen ölçülerde olmalı. Bu ölçülerde olmayan fotoğraflar vize evrakları üzerinde değerlendirilmiyor. Başvuru yapacak kişiler için istenen bir başka önemli evrak da ikametgah adresidir. Bankalardan istenen finansal durum belgesi de başvuru evrakları arasında yer alan önemli evraklardan bir tanesidir. Vize ücretlerinin ödendiğine dair belge de dosya içerisinde sunulmalıdır.